Úvod

“Predstavivosť je ako Božie oko: vyhlasujeme, čo chceme vidieť, a je to tam, zjavené nám. Nie je potrebný žiadny výpočet, ani konštrukcia. Keď si to predstavíme, napájame sa na nekonečnú inteligenciu nad nami. Keď naša predstavivosť pracuje pre Lásku, prejavujeme Raj na Zemi.”

Poznanie o sebe samom spolu s poznaním vyšších právd je prostriedkom k odomknutiu nášho potenciálu. Dáva nám sebaurčenie a moc potrebnú na odvrhnutie reťazí skrytého vnútorného aj zjavného vonkajšieho útlaku a poskytuje nám kľúče na odomknutie brány nebeskej. Vedomé znalosti nám otvárajú predvídavosť, aby sme sa vyhýbali nástrahám na ceste života a aby sme lepšie zvládali výzvy, ktoré nám predkladá. 

Okrem zmyslami pozorovateľného vonkajšieho sveta, je tu aj iná stránka reality, je tu toho oveľa viac. Tento tajomný vyšší priestor všehomíra nás ovplyvňuje bez ohľadu na to, či ho vnímame, alebo nie. Túlame sa po kamenných uličkách, prírodných zákutiach a mystických miestach, kde sa nám Duch tichým hlasom prihovára a oznamuje nám, kým sme a kam smerujeme.

Tento blog je pre tých, ktorým nestačí iluzórny svetonázor, ktorým sa lož sa považuje za pravdu a tyrania sa prijíma ako istota. Ľuďom je vštepovaný od narodenia výchovou, vzdelávaním, médiami, alebo je hlásaný cirkvou a štátom. Tento blog je pre tých, ktorí cítia, že niečo s našou realitou nie je v poriadku a hľadajú odpovede na otázky, vyvierajúce z hĺbky vnútra ich vlastného Ja.

Niekomu je duchovný imunitný systém vrodený a jeho vnútorné poznanie a paranormálne skúsenosti mu ukážu stránku reality, na ktorú ostatní zabúdajú, alebo ju nechcú vidieť a tak sa začína ich cesta prebudenia. Je však mnoho ľudí, ktorí boli svojou sociálnou podmienenosťou a výchovou odmalička násilne zavlečení do slepej uličky falošnej simulovanej reality. Ani pre tých nie je potrebné žiť v nevedomosti a pevne lipnúť na skutočnosti prevrátených hodnôt. Dá sa to aj inak. Každý krok na ceste sa robí nasledovaním srdca namiesto nasledovania davu a uprednostňovaním vedomostí pred nevedomosťou.

 • Červený a modrý posun – symbolika smerovania Duše

  Červený a modrý posun – symbolika smerovania Duše

  Hmota je čokoľvek, čo existuje a jej vlastnosťami sú hmotnosť, alebo energia. Je to čokoľvek, čo má fyzickú prítomnosť. Hmota predstavuje telo aj dušu. Hmota je hustá hmota vo fyzickom 3D pozemskom svete, ale aj jemná hmota na astrálnej úrovni. Prelína sa v jemnom rozmedzí, ktoré nemusí byť presne badateľné. Astrálna duša sa odtiaľ prelína… Read more

 • Boh ako vnútorné dieťa

  Boh ako vnútorné dieťa

  “S vašou definovanou túžbou vstúpte potichu dnu a zatvorte za sebou dvere. Straťte sa vo svojej túžbe; cíťte sa byť s ním jedno; zostaňte v tejto fixácii, kým nevstrebete život a meno tým, že si budete vyhlasovať a cítiť, že ste a že máte to, po čom ste túžili. Keď vyjdete z hodiny modlitby, musíte… Read more

 • Potenciál svetla a lásky

  Potenciál svetla a lásky

  “Som les a noc tmavých stromov, koho však moja temnota nezastraší, nájde aj trsy ruží pod mojimi cyprusmi.” — Friedrich Nietzche Každá duša má v sebe potenciál Lásky aj Nelásky, Dobra aj Zla. Mnohým sme si vo svojich životoch prešli a mnoho nás ešte čaká. Je to vždy voľba: čomu dám prednosť vo svojom živote,… Read more

 • Záludnosť umelej inteligencie

  Záludnosť umelej inteligencie

  “Nová Zem bude obsadená entitami, ktoré majú moc vo vedomí preklenúť čas.” Moc preklenúť čas vo vedomí má zrejme len myšlienka (mentálny vnem) a zámer. Vyššieuvedený citát je mottom jednej svetoznámnej “duchovnej učiteľky”, ktorá channeling-om komunikuje s bytosťou z inej dimenzie. Povznesené a na prvý pohľad pútavé idei obaľujú chladný zámer, ktorý je takto odkomunikovaný… Read more

 • Proroci nielen náboženských téz

  Proroci nielen náboženských téz

  “Musíte dodržiavať štyri zásady: Najprv si prečítajte Slovo Božie. Po druhé, konzumujte Slovo Božie, kým nezhltne vás. Po tretie, verte Slovu Božiemu. Po štvrté, konaj podľa Slova Božieho…” Falošní bohovia do detailov definovali prikázania, ako sa majú ľudia správať, čo im nie je dovolené a čo musia dodržiavať u “boha”, ktorého imitovali. Ustanovili na jednej… Read more

 • Pyramída klonov Slova

  Pyramída klonov Slova

  Veľmi vysoko zhora, z úrovne Najvyššieho Pána, plynie Jeho prvotná Mienka, nie je ju možné slovom dokonale vyjadriť. Dalo by sa povedať, že tým prvotným slovom je v Jednote láska a túžba po poznaní. Lásku nie je možné rozpoznať, či je to láska, ak nie je oddelená od svojho protikladu a tým je neláska v… Read more

KONTAKT

Ak ma chcete kontaktovať, môžete mi napísať email (aquarius21@gmx.com).

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

ODOBERAŤ NOVINKY

Create a website or blog at WordPress.com